Před naším příchodem

plány a výstavba v letech 1921 - 1922, Transformační stanice v Praze

přejmenování na Teslovu rozvodnu a měnírnu při příležitosti narozenin Nikoly Tesly, rok 1936

přestavba budovy po vybombardování spojenci v květnu 1945, padesátá léta

požár, po kterém budovy koupil současný majitel -
Pražská správa nemovitostí podnikatele a bývalého
bankéře Václava Skaly

 

Po nás

projekt na výstavbu nového administrativního centra Triangl

 

design: Richard Bakeš, code: t-raven